o nás

Stavebná firma vznikla v roku 2005. Na začiatku svojej činnosti mala 5 zamestnancov.
Venovala sa najmä výstavbe v Dansku a Rakúsku Začiatkom roku 2010 sa začala sústreďovať na zákazky v Prešovskom a Košickom kraji. Od tej doby má za sebou množstvo zrealizovaných menších, ale aj väčších stavieb, rekonštrukcií a opráv ale hlavne veľa spokojných zákazníkov.

Všetky nami ponúkané práce sú na vysokej profesionálnej úrovni.Spoločnosť disponuje kvalifikovanými pracovnými silami, ktorých odborný štandard sa udržiava pravidelnými školeniami v oblasti používania nových technológii a materiálov za účelom zefektívnenia našej práce.

Medzi hlavné predmety činnosti patrí stavebná činnosť s hlavným zameraním
na výstavbu a rekonštrukcie pozemných stavieb – občianskej vybavenosti.
Sledujeme moderné trendy vo svete stavebníctva a aplikujeme tie,
ktoré sú v našom prostredí výhodné, či po funkčnej tak po cenovej stránke…

Všetky stavebné práce, naše bohaté skúsenosti, Vaša spokojnosť.